Giới thiệu

NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu sở thích của học sinh, sinh viên; qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện nâng cao thể lực, định hướng đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; thể nghiệm các loại hình mới, hình thành, phát triển và mở rộng các Đội/Nhóm/Câu lạc bộ theo chức năng Nhà Văn hóa Sinh viên.
Tổ chức các hoạt động khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học, kỹ thuật trong học sinh, sinh viên.
Đẩy mạnh hoạt động giao lưu, đoàn kết hữu nghị giữa học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế.
Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn những dự báo nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của học sinh, sinh viên.
( Trích Quyết định số 01/QĐ- TV, TP. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa chỉ: Số 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM.

Điện thoại: (08) 38351118 – 38351109 – Fax: (08) 38351109

MST: 0302843888

Email: vanphongnvhsv@gmail.com

Website: www.nhavanhoasinhvien.vn

Facebook: Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.