Tin tức

Những điều cần lưu ý khi làm phúc khảo vào lớp 10 tại Hà Nội

Sau khi biết điểm thi khi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội. Thí sinh có khiếu nại về điểm thi cũng như điểm cộng cần lưu ý sau khi phúc khảo như sau:

Đối với trường hợp khiếu nại về điểm THCS, điểm cộng thêm, học sinh phải có đơn gửi cơ sở giáo dục để kiểm tra và giải quyết trước ngày nộp phiếu đăng ký dự tuyển về Sở GD-ĐT vào ngày 15 và 16/5/2018.

Đối với việc khiếu nại về điểm bài thi: Ban phúc khảo giải quyết các khiếu nại về bài thi. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi.Thủ tục khiếu nại về điểm bài thi: Học sinh nộp đơn phúc khảo tại các cơ sở giáo dục. Thí sinh tự do nộp cho Phòng GD-ĐT.

Những điều cần lưu ý khi làm phúc khảo vào lớp 10 tại Hà Nội

Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu quả chấm phúc khảo của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau. Thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo để ký xác nhận.

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch. Thì rút bài thi giao cho Trưởng Ban phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng Ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng 3 lần chấm làm tròn trên hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tiên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu đã công bố từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo có ghi biên bản. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Tuyển sinh lớp 10

Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

Sở cũng lưu ý, mọi trường hợp về khiếu nại điểm thi bài thi đều phải có đơn xin phúc khảo. Học sinh không có đơn hoặc nộp đơn không đúng thời gian quy định sẽ không được giải quyết.

Đối với các khiếu nại khác, Hiệu trưởng trường THCS hoặc giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên (gọi chung là Thủ trưởng các cơ sở giáo dục) phải giải quyết tại cơ sở giáo dục.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2018-2019, học sinh phải dự thi phải tham dự 2 môn: Ngữ văn và Toán.

Nội dung thi căn cứ theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành và chủ yếu thuộc chương trình lớp , bài thi bằng hình thức tự luận.